Tillverkad med Xara Bigård i Öde by Bigård i Öde by Bigård i Öde by 4 kW solceller Egenproducerad el Tynderö honung Sommar är skönt Här blir det många äpplen Necktar är toppen tycker mina bin Gammal och ung biodlare Galleri Höst och invinring Bigård i Berge by Två generationer Åkerlund Johan och Lasse Bikungen